Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław MATYKA, zm. 1991

Urodził się 31 stycznia 1928 r. w Kajmowie (par. Miechocin), jako syn Józefa i Anny zd. Reczek. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych odbywanych w latach 1944-1948 w Tarnobrzegu, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uwieńczeniem studiów teologicznych było przyjęcie święceń prezbiteratu 21 czerwca 1953 r. w Przemyślu. Pracował w charakterze wikariusza w parafii: Dydnia (1953-1956), Frysztak (1956), Dukla (1958), Jasienica Rosielna (1958-1959). 24 czerwca 1959 r. został skierowany do Żołyni w charakterze rezydenta. Pracował tam do 8 czerwca 1963 r. Następnie spełniał funkcję wikariusza parafii Żołynia (do 31 lipca 1965 r.), Krzywcza (do lipca 1966 r.). W czerwcu 1966 r. został mianowany wikariuszem substytutem parafii Dąbrówka k. Ulanowa, a 2 grudnia 1966 r. jej proboszczem. W uznaniu za ofiarną pracę na rzecz Diecezji Przemyskiej został odznaczony godnością Expositorio Canonicale (1974) oraz przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1979). Zmarł 26 lipca 1991 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 lipca 1991 r. w Dąbrówce k. Ulanowa, a następnie w Miechocinie [oprac. G. Delmanowicz.]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu