Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


15 marca

Św. Ludwiki de Marillac, wdowy

Św. Ludwika de Marillac urodziła się 15 sierpnia 1591 roku w Paryżu. W roku 1613 wyszła za mąż za Antoniego Le Gras, który zmarł w dwanaście lat później, pozostawiając Ludwikę z nieletnim synem. Św. Ludwika wstąpiła do zakonu w roku 1625; na swego kierownika duchowego wybrała św. Wincentego a Paulo, zwanego wtedy ojcem Wincentym.

Z pomocą św. Wincentego założyła zakon sióstr miłosierdzia (szarytek), które miały opiekować się ubogimi i chorymi, służyć im pomocą duchową i fizyczną, odwiedzając ich w domach. Umarła w roku 1660; została kanonizowana 11 marca 1934 roku przez papieża Piusa XI.

Modlitwa: Boże, który natchnąłeś św. Ludwikę w drodze do pełni miłosierdzia, przez co mogła osiągnąć pod koniec ziemskiej pielgrzymki Twoje Królestwo, udziel nam za jej pośrednictwem siły, abyśmy mogli z radością kroczyć drogą miłości. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu