Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


13 lutego

Św. Katarzyny Ricci, dziewicy

Św. Katarzyna Ricci urodziła się we Florencji w roku 1522. Na chrzcie otrzymała imię Aleksandryna, ale wstępując do zakonu przyjęła imię Katarzyna. Od dzieciństwa przejawiała wielkie zamiłowanie do modlitwy. Kiedy miała sześć lat, ojciec umieścił ją w klasztorze Monticelli we Florencji, gdzie jej ciotka Luisa Ricci była zakonnicą. Po krótkim pobycie w rodzinnym domu, jako czternastoletnia dziewczynka wstąpiła do zakonu dominikanek w Prato w Toskanii. Wkrótce potem została wybrana przełożoną nowicjuszek, a następnie zastępczynią przeoryszy. W dwudziestym piątym roku życia została przeoryszą. Aura świętości, jaka ją otaczała, przyciągała do niej wielu znamienitych ludzi, trzech spośród nich zasiadło później na Stolicy Piotrowej, mianowicie Cervini, Aleksander Medici i Aldobrandini, jako papieże Marceli II, Klemens VIII i Leon XI. Korespondowała ze św. Filipem Nereuszem i za życia w cudowny sposób ukazała się w Rzymie.

Znana jest z "ekstazy męki", której doświadczała przez dwanaście lat; ekstaza zaczynała się w każdy czwartek w południe i trwała do piątkowego popołudnia. Po długiej chorobie zeszła z tego świata 1 lutego 1560 roku w Prato w Toskanii.

Modlitwa: Panie Boże, który obdarzyłeś św. Katarzynę niebiańskimi darami, pozwól nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu