Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


22 listopada

Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej

Cecylia jest jedną z najsławniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Trudno jest jednak odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od dodatków legendarnych, które świadczą o popularności Świętej. Według legendy, mimo złożonego ślubu czystości, zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem. Pan Bóg zachował jednak cudownie jej dziewictwo. Święta dziewica pozyskała męża i jego brata Tyburcjusza dla Chrystusa i razem z nimi poniosła śmierć męczeńską przez ścięcie. Ciało św. Cecylii odkryto w katakumbach w roku 882 i przeniesiono do bazyliki na Zatybrzu jej poświęconej. Imię Cecylii wymienia się w Kanonie rzymskim.

Historycznie nie można stwierdzić, żeby święta Cecylia miała jakikolwiek związek z muzyką kościelną. W średniowieczu patronem muzyki był św. Jan Chrzciciel. Gdy w XV wieku wydrukowano Passio Sancte Ceciliae, zwrócono uwagę na zdanie: "Cecylia, grając na organach, śpiewała samemu Bogu". Prawdopodobnie to jedno zdanie dało powód do powstania legendy.

Od 1561 roku św. Cecylia stała się patronką muzyki w całym Kościele katolickim. W 1583 roku Papież GrzeŹgorz XIII powołał Kongregację Muzyków Rzymskich pod jej patronatem, a rok później ufundował w Rzymie bractwo muzyczne, które również oddano pod opiekę św. Cecylii. I tak do dziś św. Cecylia patronuje muzyce kościelnej.

Modlitwa: Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze błagania i za wstawiennictwem świętej Cecylii spełnij nasze prośby. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu