Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


13 października

Św. Geralda z Aurillac

Św. Gerald prowadził życie świątobliwe wśród świata zepsutego. Urodzony w roku 855, objął schedę po swoim ojcu, szlachcicu, i został hrabią Auvergne i właścicielem olbrzymich posiadłości. Powodowany miłością do Boga i bliżnich, oddał wiele swoich bogactw ubogim i żył skromnie, starając się z każdym postępować sprawiedliwie i słusznie.

Dużo czytał, modlił się i medytował; codziennie słuchał Mszy św.

Około roku 890, po powrocie z pielgrzymki do Rzymu, założył klasztor benedyktynów w Aurillac, który później zyskał szeroką sławę. Siedem lat przed śmiercią został dotknięty ślepotą, którą zniósł z chrześcijańskim poddaniem. Zmarł w roku 909.

Modlitwa: Panie Boże, który sam jesteś święty i bez Ciebie nikt nie może osiągnąć doskonałości, pomóż nam za wstawiennictwem św. Geralda żyć tak, abyśmy mogli wziąć udział w Twojej chwale. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu