Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


11 października

Św. Firmina, biskupa

Daty narodzin i śmierci św. Firmina nie są znane, ale wiemy, że był misyjnym biskupem w Galii i męczennikiem za wiarę. Jego kult sięga dawnych czasów. Jako biskup Amiens wziął udział w soborze orleańskim i był obecny na soborze w Paryżu. Był przyjacielem i uczniem św. Cezarego z Arles; wraz z innymi biskupami napisał regułę klasztorów żeńskich.

Rzymski poeta Arator wychwalał św. Firmina w następujących słowach:

Czcigodny kapłan Firmin karmi wiernych złotymi dogmatami. Jego chwała sięga po krańce Italii, a jego imię jest znane szeroko poza granicami kraju.

Modlitwa: Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś świętego Firmina biskupem w Twoim Kościele, by karmił wiernych słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu