Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


10 października

Św. Dionizego, biskupa, męczennika i towarzyszy

W połowie II wieku papież św. Fabian wysłał kilku biskupów, aby głosili Ewangelię w Galii. Jednym z nich był św. Dionizy, który został pierwszym biskupem Paryża. Pomagali mu kapłan o imieniu Rustyk i diakon Eleuter. Misja świątobliwych mężów była tak owocna, iż kapłani pogańscy zaczęli tracić zwolenników. Podszepnęli więc gubernatorowi rzymskiemu, aby uwięził misjonarzy i skazał ich na śmierć.

Trzej słudzy Boży wycierpieli wspólne męczeństwo na placu zwanym Vicus Catulliacus, obecnie St. Denis, około roku 275. Na miejscu kaźni zbudowano opactwo św. Dionizego (St. Denis), w którym później chowane wszystkich królów Francji.

Modlitwa: Boże, Ty wysłałeś świętego Dionizego i jego Towarzyszy, aby głosili poganom Twoją Ewangelię, i dałeś im niewzruszoną stałość w męczeństwie, spraw, abyśmy za ich przykładem mądrze oceniali doczesne powodzenie i nie bali się żadnych przeciwności. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu