Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


17 września

Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła, patrona kanonistów

Urodzony w Montepulciano we Włoszech 4 października 1542 roku, Robert Bellarmino był trzecim z dziesięciorga dzieci. Jego matka, Cyntia Cervini, siostra papieża Marcelego II, była osobą niezwykle pobożną, wiele czasu spędzała na modlitwie i umartwieniach, zachowywała posty, nie szczędziła biednym jałmużny.

W roku 1560 Robert wstąpił do nowo utworzonego Towarzystwa Jezusowego. Otrzymawszy święcenia kapłańskie, udał się do Louvain, gdzie przebywał w latach 1570-1576. Zasłynął tutaj jako znakomity kaznodzieja. W roku 1576 powierzono mu w kolegium rzymskim katedrę teologii, a potem – w roku 1592 funkcję rektora. W roku 1594 został prowincjałem Neapolu, a w cztery lata później kardynałem.

Ten wybitny uczony i świątobliwy sługa Boży bronił spraw Stolicy Apostolskiej, występując przeciwko antyklerykałom w Wenecji i przeciwko politycznym zakusom Jakuba I, króla Anglii. Był autorem wielu wartościowych dzieł, m. in. wyczerpującej pracy apologetycznej zwalczającej ówczesne herezje.

Jego "Dysputy i kontrowersje o spornych kwestiach wiary chrześcijańskiej", wydane w czterech wielkich tomach, tłumaczone na różne języki, są po dziś dzień najpełniejszą obroną nauki katolickiej. Dwa dalsze dzieła "Katechizm większy i mniejszy", wydawane wciąż jeszcze, tłumaczone na sześćdziesiąt języków, nie straciły nic na wartości. Był też autorem wielu tomów kazań oraz znanych jeszcze dziś dzieł ascetycznych (np. "O wiecznym szczęściu świętych", "O sztuce dobrego umierania", "O siedmiu słowach Chrystusa" i in.). Jeśli idzie o stosunki między Kościołem i państwem, zajmował stanowisko, które i dziś mogłoby być uznane za bardzo demokratyczne. Uważał mianowicie, że władza pochodzi wprawdzie od Boga, ale oddana jest do dyspozycji ludziom, którzy powierzają ją z zaufaniem odpowiednim swoim reprezentantom. Był duchowym ojcem św. Alojzego Gonzagi. Pomógł także św. Franciszkowi Salezemu w staraniach o formalne zatwierdzenie zakonu wizytek. Okazał też niezwykłą roztropność, przeciwstawiając się surowemu traktowaniu Galileusza. Zmarł w roku 1621.

Modlitwa: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Roberta, biskupa, wielką wiedzą i męstwem dla obrony wiary Twojego Kościoła, spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój lud zachował tę wiarę nienaruszoną. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu