Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


12 września

Św. Apolinarego i towarzyszy, męczenników

Pomiędzy rokiem 1617 a 1632 w Japonii miały miejsce okrutne prześladowania chrześcijan. Poniosło wówczas śmierć dwustu pięciu męczenników za wiarę.

W tej liczbie było osiemnastu franciszkanów z pierwszego zakonu i dwudziestu siedmiu z trzeciego zakonu.

Prowincjałem zakonu franciszkanów w Japonii był wtedy Apolinary Franco. Lekceważąc dekret cesarski przewidujący lorę śmierci dla tych, którzy deklarują się jako chrześcijanie, św. Apolinary osiadłszy w Japonii otwarcie głosił, że jest uczniem Chrystusa. Wkrótce wtrącona go do więzienia Omura, gdzie spędził pięć lat. Współtowarzyszy niedoli uczył zasad wiary, wielu ochrzcił. 12 września 1622 roku on i kilku innych franciszkanów zostało żywcem spalonych.

Modlitwa: Panie, pobożnie wspominamy cierpienia świętego Apolinarego i jego towarzyszy. Spraw, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane, obdarz nas również wytrwałością w wierze. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu