Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


15 sierpnia

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił dogmat Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawdą objawioną przez Boga jest, że Niepokalana Matka Boska, Maryja zawsze Dziewica, kiedy zakończyło się jej życie na ziemi, została wzięta do nieba z ciałem i duszą.

Ze swego miejsca w niebie Maryja wciąż trwa przy nas, jest naszą Opiekunką, naszą Pocieszycielką, Nadzieją, Królową.

Modlitwa: Wszechmocny, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie na udział w Jej chwale. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu