Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


14 sierpnia

Św. Eberharda, opata

Urodził się w książęcej rodzinie w Szwabii. Wiadomo również, że był prepozytem kapituły strasburskiej. W roku 934 dążąc do pozostawania w ścisłej łączności z Bogiem, zamknął się w pustelni w Einsiedeln w Szwajcarii. Pustelnią tą opiekował się jego przyjaciel, bł. Benom poprzednio biskup Metzu. Odosobnienie Eberharda nie trwało długo: zasłyszawszy o jego mądrości i świętości, licznie przybywali do niego ludzie. Trzeba więc było zbudować klasztor, aby pomieścić rzesze wiernych.

Po śmierci Benom Eberhard objął rządy opactwa. Zwróciwszy się do cesarza Ottona I, uzyskał dla klasztoru prawo wolnego wyboru opatów i zwolnienie od jurysdykcji cywilnej i biskupiej.

Kiedy w roku 942 wybuchła wielka klęska głodu w Alzacji, Burgundii i w Górnych Niemczech, bł. Eberhard i jego uczniowie nieśli pomoc znękanym ludziom, dostarczając im zboża.

W roku 948 miała miejsce uroczystość poświęcenia kościoła przy opactwie w Einsiedeln. Legenda głosi, że zjawił się tam wówczas Chrystus, któremu towarzyszyli czterej ewangeliści, św. Piotr i św. Grzegorz Wielki.

Bł. Eberhard zmarł w roku 958. Pochowano go w kościele, który zbudował w pobliżu grobu bł. Benom.

Modlitwa: Panie, pozwól nam w życiu doczesnym zawsze pamiętać o sprawach niebios i naśladować przykład doskonałości ewangelicznej, jaki nam dałeś w osobie św. Eberharda opata. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu