Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


13 sierpnia

Świętych męczenników: Poncjana - papieża i Hipolita - kapłana

Św. Poncjan wstąpił na tron Piotrowy w roku 230. Kiedy w roku 235 zamordowano cesarza Aleksandra Sewera, jego następca, Maksymin Trak wygnał papieża, skazując go na ciężkie roboty w kopalni na Sardynii. Św. Poncjan znosił spokojnie cierpienia i prześladowania za Chrystusa. Śmierć męczeńską poniósł w tym samym roku.

Razem ze św. Poncjanem wygnano kapłana Hipolita. Był to jeden z najwybitniejszych teologów w III wieku. Urodził się około roku 170. Przywdziawszy szaty duchowne, zasłynął dzięki wiedzy i mądrości, a także jako żarliwy obrońca wiary. Orygenes słyszał go nauczającego w Rzymie w roku 202. Hipolit był autorem komentarzy biblijnych, z których najbardziej znany jest komentarz do Księgi Daniela.

Około roku 215 św. Hipolit napisał "Tradycję Apostolską", najbardziej znane swe dzieło, zawierające przepisy liturgiczne.

Po śmierci papieża Zefiryna wysunięty jako antypapież przeciw Kalikstowi I, rychło pojednał się z Kościołem, został nawet za wiarę wygnany na Sardynię, gdzie go umęczono wraz ze św. Poncjanem.

Modlitwa: Wszechmogący boże, niech sławne męczeństwo świętych Poncjana i Hipolita pomnoży naszą miłość ku Tobie i umocni w naszych sercach wiarę. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu