Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


12 czerwca

Św. Gwidona z Cortony, kapłana

Nie znamy daty i miejsca narodzenia św. Gwidona. Nie wiemy też niczego o początkowym okresie jego życia. Pierwsze wzmianki o nim przedstawiają go jako młodzieńca mieszkającego w Cortonie. Był pobożnym chrześcijaninem. Miał pewne, być może otrzymane w spadku zasoby i uzupełniał je pracą fizyczną. Wszystko, czego nie potrzebował do własnego użytku, rozdawał biednym.

W roku 1211 św. Gwidon gościł u siebie św. Franciszka z Asyżu, który wraz z jednym ze swoich współbraci przybył do Cortony po raz pierwszy. Przy końcu wspólnego posiłku św. Gwidon poprosił o przyjęcie go do grona uczniów serafickiego świętego. Powiedziano mu, że musi w tym celu pozbyć się wszystkich dóbr doczesnych. Jeszcze tego samego wieczoru sprzedał to, co posiadał, i razem ze swoimi gośćmi rozdał pieniądze jako jałmużnę. Następnego dnia przywdział habit franciszkański. Przygotowano nowemu uczniowi miejsce w klasztorze założonym w Cortonie, ale on poprosił o pozwolenie zajęcia małej celi w filarze mostu nad strumieniem.

Zdobywszy odpowiednie wykształcenie, św. Gwidon przyjął święcenia kapłańskie. Dawał liczne dowody wielkiej świętości. Żarliwie i przekonująco głosił naukę Chrystusową i nieprzerwanie czynił dzieło miłosierdzia. Kiedyś uratował tonącą dziewczynkę, dokonał również – w czasie klęski głodu – cudownego rozmnożenia chleba. Ludzie znali go i kochali, nie było więc dla nich zaskoczeniem, gdy św. Franciszek, przybywszy ponownie do Cortony, chwalił jego zasługi. Św. Gwidon zmarł w wieku sześćdziesięciu lat, około roku 1250. Przed śmiercią doznał niezwykłej wizji: św. Franciszek ukazał mu się, by go zaprowadzić do raju.

Modlitwa: Panie Boże, który jesteś Świętością i Dobrem i bez którego nikt dobry być nie może, pomóż nam, za wstawiennictwem św. Gwidona, żyć w taki sposób, abyśmy zawsze mieli udział w Twojej chwale. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu