Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Święci i błogosławieni


23 maja

Św. Jana Chrzciciela Rossi, kapłana

Urodzony we Włoszech, w roku 1698, św. Jan otrzymał staranne wykształcenie i został wyświęcony na księdza w roku 1721. Wkrótce potem zachorował na epilepsję. Poświęciwszy się opiece nad wiejską biedotą, przez czterdzieści lat pracował z wysiłkiem, który zwaliłby z nóg nawet zupełnie zdrowego człowieka.

Jako kapłan służył chorym i biednym w St. Gall w nocnym hospicjum dla ubogich, założonym przez Celestyna III i w szpitalu Św. Trójcy. O świcie i późną nocą wędrował na place targowe, rozmawiał z pastuchami i woźnicami, zdobywał ich zaufanie, nauczał i przygotowywał do sakramentów. Równie miłosierny potrafił być dla bezdomnych kobiet i dziewcząt, które utrzymywały się z żebraniny lub sprzedajnej miłości. Ze swego skromnego uposażenia oraz datków, które składano na tacę w kościele, ufundował na przedmieściach St. Gall schronisko dla kobiet i dziewcząt.

Spędzał wiele godzin jako spowiednik, zwłaszcza biednych i prostych ludzi. Otrzymawszy w roku 1735 kanonię Santa Maria in Cosmedin, cały dochód przeznaczył na ubogich. Jako spowiednik był, dzięki łatwości, z jaką nawiązywał kontakt z ludźmi, bardzo poszukiwany na misje parafialne. Często nauczał pięć i sześć razy dziennie w kościołach, kaplicach, klasztorach, szpitalach i więzieniach.

Ta nadzwyczajna gorliwość i wyczerpująca praca w końcu zrujnowały jego zdrowie. Zmarł w szpitalu Św. Trójcy, który tak często odwiedzał, na atak serca, 23 maja 1764 roku. Ponieważ nie pozostawił żadnego majątku, pochowano go na koszt szpitala; pogrzeb stał się triumfalną procesją ku jego czci.

Modlitwa: Wszechmocny, wieczny Boże, który poświęciłeś dzisiejszy dzień uczczeniu św. Jana, spraw łaskawie, abyśmy naszą pracą zawsze wzmacniali i pomnażali tę wiarę, której prawdy on głosił z niezmordowaną gorliwością. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu