Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Refleksje

Refleksje


0) $l_odp_podz++; if ($a<0) $a=0; if ($a>=$l_odp_podz) $a=$l_odp_podz-1; $start = $a-1; if ($a>0) {$pop="« cofnij -  ";} else {$pop = "« cofnij -  ";} if ($a<$l_odp_napasku) {$koniec = $l_odp_napasku*2+1;} else {$koniec = $a+$l_odp_napasku+1;} if ($a<=$koniec-$l_odp_napasku) {$star=$a-$l_odp_napasku;} if ($a>=$l_odp_podz-$l_odp_napasku) {$star=$l_odp_podz-$l_odp_napasku*2-1;} if ($koniec>$l_odp_podz) $koniec = $l_odp_podz; if ($star<0) $star=0; for ($i=$star; $i<$koniec; $i++) { if ($i <> $a) { $pasek .= "";} else { $pasek .= ""; } if ($l_odp_podz<>1) {$pomocniczy = $i+1;} if ($i<>$a) { $pasek .= "$pomocniczy  "; } else {$pasek .= "$pomocniczy  ";} } $dalej = $a+1; if ($a<$l_odp_podz-1) {$nas="- wcześniejsze » ";} else { $nas = "- wcześniejsze » ";} if ($pomocniczy>0) {$br= "
$pop $pasek $nas"; } echo "
znalezionych: $l_odp $br
"; } include ("include/open_db.php"); if ($sz<>"") { $odp = mysql_fetch_array(mysql_query(" SELECT COUNT(*) FROM $sql_tabela WHERE (data LIKE '%$sz%' or tresc LIKE '%$sz%') ")); $l_odp = $odp[0]; $wynik = mysql_query(" SELECT * FROM $sql_tabela WHERE (data LIKE '%$sz%' or tresc LIKE '%$sz%') ORDER BY data DESC LIMIT $start,$l_odp_nastronie "); } else { $odp = mysql_fetch_array(mysql_query(" SELECT COUNT(*) FROM $sql_tabela WHERE data <=NOW() ")); $l_odp = $odp[0]; $wynik = mysql_query(" SELECT * FROM $sql_tabela WHERE data <=NOW() ORDER BY data DESC LIMIT $start,$l_odp_nastronie "); } mysql_close(); while($wynik and $dane = mysql_fetch_assoc($wynik)) { $id = $dane["id"]; $tytul = $dane["tytul"]; $autor = $dane["autor"]; $tresc = $dane["tresc"]; $tresc = preg_replace("/\s(\S|\S\.|\S{2}\.|\S{2})\s+/"," $1 ",$tresc); $tresc = preg_replace("/nbsp;(\S|\S\.|\S{2}\.|\S{2})\s+/","nbsp;$1 ",$tresc); $tresc = ereg_replace("a href","a href",$tresc); if ($tytul <> "") { echo "

$tytul

"; } if (file_exists("img_refleksje/".$id."a.jpg") && file_exists("img_refleksje/".$id."b.jpg")) { $fot1 = "img_refleksje/".$id."a.jpg"; $fot2 = "img_refleksje/".$id."b.jpg"; echo "

"; } echo "

"; if (file_exists("img_refleksje/$id.jpg")) echo ""; echo "$tresc

"; if ($autor <> "") echo "

$autor

"; } if ($l_odp>$l_odp_nastronie) { echo "
"; pasek($l_odp,$l_odp_nastronie,$l_odp_napasku,$skrypt,$a,"&sz=$sz"); } if ($l_odp<1) echo "

Brak informacji spełniających kryteria wyszukiwania.

"; ?>

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu