Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Galeria zdjęć


Galerie zdjęć


0) $l_odp_podz++; if ($a<0) $a=0; if ($a>=$l_odp_podz) $a=$l_odp_podz-1; $start = $a-1; if ($a>0) {$pop="« poprzednia -  ";} else {$pop = "« poprzednia -  ";} if ($a<$l_odp_napasku) {$koniec = $l_odp_napasku*2+1;} else {$koniec = $a+$l_odp_napasku+1;} if ($a<=$koniec-$l_odp_napasku) {$star=$a-$l_odp_napasku;} if ($a>=$l_odp_podz-$l_odp_napasku) {$star=$l_odp_podz-$l_odp_napasku*2-1;} if ($koniec>$l_odp_podz) $koniec = $l_odp_podz; if ($star<0) $star=0; for ($i=$star; $i<$koniec; $i++) { if ($i <> $a) { $pasek .= "";} else { $pasek .= ""; } if ($l_odp_podz<>1) {$pomocniczy = $i+1;} if ($i<>$a) { $pasek .= "$pomocniczy  "; } else {$pasek .= "$pomocniczy  ";} } $dalej = $a+1; if ($a<$l_odp_podz-1) {$nas="- następna » ";} else { $nas = "- następna » ";} if ($pomocniczy>0) {$br= "
$pop $pasek $nas"; } echo "
znalezionych: $l_odp na $l_odp_podz stronach $br
"; } include ("include/open_db.php"); if ($sz<>"") { $odp = mysql_fetch_array(mysql_query(" SELECT COUNT(*) FROM $sql_tabela WHERE (kiedy LIKE '%$sz%' or co LIKE '%$sz%' or gdzie LIKE '%$sz%') ")); $l_odp = $odp[0]; $wynik = mysql_query(" SELECT * FROM $sql_tabela WHERE (kiedy LIKE '%$sz%' or co LIKE '%$sz%' or gdzie LIKE '%$sz%') ORDER BY data DESC LIMIT $start,$l_odp_nastronie "); } else { $odp = mysql_fetch_array(mysql_query(" SELECT COUNT(*) FROM $sql_tabela ")); $l_odp = $odp[0]; $wynik = mysql_query(" SELECT * FROM $sql_tabela ORDER BY data DESC LIMIT $start,$l_odp_nastronie "); } mysql_close(); $wierszy = mysql_num_rows($wynik); echo ''; for ($i=0;$i<$wierszy;$i++) { $dane = mysql_fetch_array($wynik); $id = $dane["id"]; $g = $dane["g"]; $m = $dane["m"]; $co = $dane["co"]; $fotka = $m."t.jpg"; $rozmiar = GetImageSize("galeria/$g/$fotka"); echo " "; } } echo '
"; if ($dane["kiedy"] <>"") { echo "{$dane["kiedy"]}"; } if ($dane["gdzie"] <>"" && $dane["kiedy"] <>"") echo " – "; if ($dane["gdzie"] <>"") { echo "{$dane["gdzie"]}"; } if ($dane["co"] <>"") { echo "
{$dane["co"]}
'; if ($l_odp>$l_odp_nastronie) { pasek($l_odp,$l_odp_nastronie,$l_odp_napasku,$skrypt,$a,"&sz=$sz"); } if ($l_odp<1) echo "

Brak informacji spełniających kryteria wyszukiwania.

"; ?> Warning: include(include/menu_arch_foto.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hosting/10231001/www/duszp/teksty/sgalerie.txt on line 52 Warning: include(): Failed opening 'include/menu_arch_foto.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/hosting/10231001/www/duszp/teksty/sgalerie.txt on line 52

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu