Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Aktualności

Niedziela, 26 stycznia 2014 roku

Widowisko jasełkowo-kolędowe dla społeczności lokalnych i DPS

„Bogu Chwała -pokój ludziom"- taką myśl przewodnią miało widowisko kolędowo- jasełkowe zaprezentowane w 19 i 26 stycznia 2014r. przez wychowanków Stowarzyszenia Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie", kolejno w Radymnie i Przemyślu.

Wśród anielsko- niebiańskiej scenografii i choinkowej zieleni jak też w świetle reflektorów dzieci i młodzież miały okazję odegrać swoje role jak prawdziwi aktorzy.
Spektakle odbyły się w Radymnie w sali MOK, a w Przemyślu w Domu Katolickim „Roma" i w obu miejscach sale wypełnione były do ostatniego miejsca. Przybyli rodzice, dziadkowie, darczyńcy i sympatycy. Swoją obecnością zaszczycił nas w Radymnie ks. bp. Stanisław Jamrozek, a w Przemyślu J. E. ks. abp Józef Michalik oraz inni znaczący goście. Widowisko prowadziła konferansjerka pani Elżbieta Maciołek.
 Scenariusz przygotowała świetna w tej roli pani Lucyna Misińska. Przy żłóbku Bożej Dzieciny w dominacji anielskich postaci pojawiali się skromni pasterze i dostojni trzej królowie. Asystowały im też dzielnie i nad wyraz spokojnie małe zwierzątka: krówka, owieczka i baranek. Swoje serca Jezusowi oddały małe dzieci, a śnieżynki delikatnym i powabnym tańcem uczciły nowonarodzonego Jezusa. Uwieńczeniem prezentacji scenicznej było wyśpiewanie kolędy finałowej oraz odtańczenie skocznego rock and rolla, bardzo dobrze wkomponowanego w całość spektaklu. Dzieci i młodzież występujące w jasełkach ubrane były w piękne stroje odpowiednio dobrane do odtwarzanych ról.
Oprawę wokalną i aranżację musicalową przedstawienia przygotował p. Piotr Misiński natomiast układy taneczne były owocem pracy p. Eweliny Rabczak. Wiele zaangażowania w przygotowanie dzieci, do wyuczenia się ról, odpowiedni dobór kostiumów, dekoracje poświęciły panie Magdalena Pilawa i Magdalena Bazanowska.
Prezes Stowarzyszenia „Wzrastanie" pani Alicja Sabatowska- podziękowała grupie prezentującej spektakl. Wręczyła też w Przemyślu pamiątkowe upominki instruktorom zajęć artystycznych oraz wolontariuszom zaangażowanym kilka lat w działania Stowarzyszenia. Śnieżynki przekazały wszystkim widzom gazetki „Nowinka" i Radość", a najmłodsi uczestnicy poczęstowani zostali cukierkami.
Widowisko z bajeczną scenografią, czarowną muzyką i pięknymi kostiumami( gromadzonymi dzięki kolejnym dotacjom -ostatnio z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) robiło duże wrażenie u widzów. Wiele osób w tym księża biskupi byli pozytywnie zaskoczeni jakością i formą spektaklu. Zwłaszcza, że został on zaprezentowany przy tak skromnej obsadzie kadrowej i środków finansowych. Było to możliwe przy społecznym zaangażowaniu wielu osób. Wielki wkład pracy i czasu poświęcili wychowawcy i Zarząd; przy pomocy członków własnych rodzin, rodzice, wolontariat młodzieżowy. Pomocą posłużyli także; Prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta i Straż Miejska.
 Grupa dzieci ze świetlicy w Przemyślu tradycyjnie-27 stycznia b.r. udała się do miejscowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rogozińskiego, gdzie zaprezentowała skróconą wersję Jasełek. Było to bogate doświadczenie dla młodych i osób doświadczonych życiem, którzy doznali wielkiego wzruszenia i radości z wizyty kolędników.
Spektakl został utrwalony dzięki medialnemu patronatowi Radia Fara, Życia Podkarpackiego, Przemyskiej Telewizji Kablowej „Toya", a także zaangażowaniu p. Zdzisława Wójcik i Stanisława Szarzyńskiego. [Oprac. Stowarzyszenie ?Wzrastanie", fot. Stanisław Sarzyński- Przemyśl, Zdzisław Wójcik Radymno.]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu