Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Aktualności

Poniedziałek, 20 stycznia 2014 roku

„Z Panem Bogiem będzie ci łatwiej" - takie motto przyświecało przemyskim studentom, którzy zgromadzili się w Kościele Ojców Reformatów w Przemyślu na Mszy św. o godz. 9.00, by modlić się o Boże błogosławieństwo w zimowej sesji egzaminacyjnej. Podczas Mszy św. miał miejsce specjalny obrzęd pobłogosławienia indeksów i przyniesionych pomocy naukowych. Oprawę liturgiczną przygotowali studenci zaangażowani w Duszpasterstwo Akademickie, a podczas Mszy św. śpiewał Chór Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, pod dyrekcją Dmytro Gerycha, absolwenta Akademii Muzycznej we Lwowie, aktualnie studenta drugiego roku w PWSW. Po zakończonej Eucharystii Chór zaśpiewał jeszcze kilka kolęd, także po ukraińsku, wszak w przemyskiej Uczelni studiuje duża grupa młodzieży z Ukrainy. [ks. Tadeusz Biały]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu