Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Aktualności

Sobota, 11 stycznia 2014 roku

W Ośrodku Rekolekcyjno- Wypoczynkowym NADZIEJA odbył się Zjazd Prezesów i Księży Asystentów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zjazd ten był okazją do podsumowania roku pracy i formacji w Stowarzyszeniu oraz zaplanowania przyszłych działań. Nie było to jednak wyłącznie spotkanie o charakterze sprawozdawczym. Dzięki obecności gości - J.E. ks. Abp Józefa Michalika i dr Katarzyny Binko, uczestnicy Zjazdu mogli ubogacić swoją wiedzę.
Arcybiskup Michalik w słowie skierowanym do młodzieży zwrócił uwagę na istotną rolę stowarzyszeń i ruchów w społeczeństwie, a także w Kościele. Przypomniał, iż są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa oraz umożliwiają skuteczniejsze działanie jednostek. Stowarzyszenie to nie tylko siła sprawcza wielu dobrych akcji i przedsięwzięć, ale również okazja do formowania serc i umysłów. W ocenie Arcybiskupa, młodzi, aktywni oraz dobrze uformowani ludzie są niezbędni. Mają oni wielką rolę do odegrania w Kościele i świecie, ponieważ stale potrzeba zaangażowania, współdziałania dla dobra społeczności.
Motywującym słowom Arcypasterza towarzyszyło wystąpienie dr Katarzyny Binko poświecone kultowi świętych. Uczestnicy mieli okazję poznać rozwój hagiografii na przestrzeni wieków. W trakcie referatu, dr Binko przybliżyła słuchaczom przyczyny upowszechniania się kultu świętych. Dokonała także porównania chrześcijańskiego kultu osób kanonizowanych z okazywaniem czci bohaterom, idolom w innych kręgach kulturowych.
Część sprawozdawcza Zjazdu obejmowała przedstawienie sprawozdania z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Archidiecezji Przemyskiej. Podsumowanie objęło zarówno inicjatywy organizowane na szczeblu diecezjalnym, jak i przedsięwzięcia oraz akcje poodejmowane w poszczególnych oddziałach Stowarzyszenia. Uczestnicy mogli nie tylko wysłuchać wystąpień prelegentów, ale również obejrzeć kilka filmów prezentujących główne działania KSM AP w roku 2013. Omawiając istotne zagadnienia dotyczące działalności Stowarzyszenia, wielokrotnie podkreślano potrzebę zaangażowania młodzieży w życie społeczne, poszerzania działalności patriotycznej, charytatywnej, a także medialnej oraz kulturalnej.
W kolejnym roku Stowarzyszenie nadal chce wspierać młodych, którzy stają w obliczu trudnej rzeczywistości. Wobec zeświecczenia, kryzysu wartości i zagubienia poczucia tożsamości narodowej młodzi ludzie nie mogą pozostawać bezczynni. Dlatego też wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki, nowe metody ewangelizacji, KSM chce promować wśród kolejnych pokoleń tradycyjne wartości chrześcijańskie, takie jak życie ludzkie, rodzina, czystość, prawda i uczciwość.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu