Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Aktualności

Środa, 1 stycznia 2014 roku

W Strasburgu (Francja) zakończyło się, trwające od 28 grudnia 2013 roku, Europejskie Spotkanie Młodych, zorganizowane przez wspólnotę ekumeniczną z Taize. W 36 etapie Pielgrzymki zaufania przez ziemię uczestniczyło ponad 30 tysięcy młodych chrześcijan, w tym ponad 4500 Polaków. Uczestnicy Spotkania - przez modlitwę, spotkania w grupach dzielenia i refleksję br. Aloisa, przeora Wspólnoty z Taize - zastanawiali się „co zrobić, żeby komunia między ludźmi kochającymi Chrystusa, stała się dostrzegalna". Okolicznościowy list do „wielkiej wspólnoty przyjaźni" w Strasburgu, wystosował Ojciec Święty Franciszek, w którym czytamy m. in. „Papież liczy na was i na to, że dzięki waszej wierze i waszemu świadectwu, ewangeliczny duch pokoju i pojednania będzie promieniował pośród waszych rówieśników". W europejskim wydarzeniu wiary, uczestniczyła także 45 osobowa grupa pielgrzymów z archidiecezji przemyskiej. Młodym pątnikom towarzyszyli ks. Jacek Michno (Sanok), ks. Antoni Michno (Szczepańcowa), ks. Wojciech Szpylma (Żeglce) oraz Joanna Kata (DA) - odpowiedzialna za Punkt Przygotowań w Przemyślu. Do udziału w Europejskim Spotkaniu Młodych w Strasburgu, nasi pielgrzymi przygotowywali się - począwszy od października 2013 roku - w Punktach przygotowań w Przemyślu, Sanoku i w Krośnie. Miejscem Europejskiego Spotkania Młodych na przełomie 2014/2015 roku będzie Praga (Czechy).

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu