Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Aktualności

Piątek, 20 grudnia 2013 roku

Na przemyskim rynku odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Tegorocznej akcji towarzyszyło motto: „Wyjdź z cienia - pokaż dobro". Hasło ma inspirować do intensywniejszej pracy nad sobą, by przyczyniać światu więcej dobra. Uroczystość odbyła się z udziałem przemyskich harcerzy na czele z Jadwiga Turek, Komendantem Hufca Ziemi Przemyskiej, mieszkańców miasta i okolic na czele z prezydentem Robertem Homą i starostą Janem Pączkiem. W uroczystości uczestniczyli także bp Adam Szal, który dokonał poświęcenia opłatków oraz ks. prał. Stanisław Czenczk, duszpasterzem harcerzy. Od 27 lat - Betlejemskie Światło Pokoju - zapala prawosławny mnich od lampy oliwnej w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem, która wisi nad srebrną gwiazdą, wskazującą miejsce narodzenia Pana Jezusa W połowie grudnia - podczas nabożeństwa ekumenicznego w Wiedniu, w którym uczestniczą delegacje harcerzy z różnych krajów i przedstawiciele kościołów chrześcijańskich - następuje uroczyste rozesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Po raz siedemnasty - w akcji uczestniczyli także polscy harcerze - przyjmując Światło od słowackich harcerzy na przejściu granicznym w Łysej Polanie, by roznieść go do szpitali, domów nadziei, kościołów, urzędów i instytucji państwowych w całym kraju. W tę piękną akcję włączyli się także przemyscy harcerze, którzy zapewnili uroczystą oprawę obrzędowi przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju na rynku w Przemyślu.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu