Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Aktualności

Czwartek, 19 grudnia 2013 roku

O godz. 19.00 w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu została otwarta wystawa pt. „Wielobarwna Szata. Ecclesia Catholica Romana". Praca malarska to siedem osobnych ornatów, które są jednocześnie obrazami. Każdy z obrazów, zarówno pod względem techniki wykonania jak i przedstawień ikonograficznych z mocnymi elementami symbolicznymi, ukazuje jedność Kościoła jako wspólnoty ludzi wierzących; obrazy zawierają także refleksję o naturze Kościoła, jego świętości i grzeszności. Autorem wystawy jest Jolanta Franus, młoda artystka z Przemyśla, absolwentka filologii polskiej, a wystawiona praca „Wielobarwna Szata", jest jej dyplomem malarskim obronionym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie - Wydział Sztuki i Edukacji Artystycznej.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu