Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Aktualności

Poniedziałek, 23 grudnia 2013 roku

Wigilia Caritas jak "koło ratunkowe" dla 800 osób w Przemyślu

800 osób skorzystało z zaproszenia Caritas Archidiecezji Przemyskiej na wieczerzę wigilijną przygotowaną dla ubogich, samotnych i bezdomnych w przemyskiej Hali Sportowej.

Wigilijny wieczór rozpoczął się od wspólnej Mszy Św. sprawowanej pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Ks. Abp. Józefa Michalika, który podziękował za trud przygotowania uroczystego spotkania. Homilię wygłosił dyrektor Caritas ks. Artur Janiec pokazując symbol "koła ratunkowego" jakim obdarzeni zostali wszyscy ludzie przez przyjście Zbawiciela na ziemię. Uzupełnieniem tych słów stało się Betlejemskie Światełko Pokoju przekazane na świąteczny stół przez delegację harcerzy pod dowództwem zastępcy Komendanta Hufca Ziemi Przemyskiej druha Macieja Czajkowskiego. Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej przywitał następnie zaproszonych gości. Obecni na uroczystości politycy i samorządowcy składali życzenia świąteczne, nawiązując m.in. do symbolu z homilii, aby każdy w codzienności mógł zauważyć „koła ratunkowe" i z nich dobrze skorzystać. Pobłogosławiono także opłatki, którymi podzielili się wszyscy uczestnicy Wigilii.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Matusiewicz, Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Dariusz Tracz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Danuta Wiech, Dyrektor MOPS-u Tomasz Baran, z-ca Dyrektora MOPS-u Elżbieta Herbut, Prezes PKPS Anna Ekiert, z-ca Komendanta Miejskiego Policji Robert Rabka, Prezes Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Piotr Słaby oraz Radni Rady Miejskiej: Władysław Bukowski i Kazimierz Widaj. Ponadto przybyli na uroczystość kapłani: Ekonom Archidiecezji Przemyskiej ks. prał. Edward Sobolak, Kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. prał. Bartosz Rajnowski, Duszpasterz Służb Celnych ks. Krzysztof Skałkowski, z-ca Dyrektora Caritas ks. Marek Dec, ks. Marek Boratyn, ks. Marek Duda z Ośrodka Caritas w Zboiskach, ks. Witold Burda współpracownik Caritas ds. formacji, ks. Marek Zarzyczny wraz z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego z Hospicjum Caritas w Krośnie oraz siostry felicjanki z Przemyśla.

Wigilijne spotkanie nie odbyło by się bez ofiarnej pracy ludzi dobrej woli. Do wigilijnego stołu kuchnia Caritas przygotowała tradycyjne potrawy takie jak: barszcz czerwony z paluszkami, kapusta z grochem i pierogi. Podziękowania należą się też Straży Miejskiej, pracownikom POSIR-u, harcerzom, wolontariuszom i młodzieży szkolnej ze Szkolnych Kół Caritas wraz z opiekunami oraz pracownikom Caritas. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół "Młody Duch i Przyjaciele" z Górna.

Oprócz poczęstunku każdy uczestnik Wigilii otrzymał paczkę Caritas z podstawowymi artykułami żywnościowymi. W tym roku Caritas rozdała 1 500 takich paczek przekazując w ten sposób artykuły na świąteczny stół dla potrzebujących. Około 150 dzieci otrzymało też podarunki od św. Mikołaja.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu