Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Aktualności

Piątek, 13 grudnia 2013 roku

W Przemyślu odbył się Marsz Orląt Przemyskich i Lwowskich, w którym uczestniczyło prawie 2 tysiące osób, zwłaszcza uczniów gimnazjów, szkół średnich i studentów. Marsz rozpoczął się na Placu Niepodległości przy pomniku Jana Pawła II, skąd manifestanci przeszli ulicami miasta na Zasanie pod pomnik Orląt Przemyskich, upamiętniający młodych polskich obrońców miasta przed Ukraińcami i Rosjanami (1918-1921). W ten sposób młodzi ludzie oddali hołd swoim rówieśnikom, którzy 95 lat temu polegli w bitwie pod Niżankowicami, w obronie polskości Przemyśla. Pamiętali także o ofiarach stanu wojennego, który został wprowadzony w Polsce (13 grudnia 1981 roku), przez ówczesną władzę komunistyczną. W czasie marszu wznosili hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna" i wyrażali dezaprobatę wobec aktualnie rządzących, dla których ta piękna idea, nie stanowi już punktu odniesienia w wychowaniu patriotycznym. Domagali się także przywrócenia i pielęgnowania narodowej pamięci, czemu dali wyraz w haśle „Oddajcie historię polskiej szkole". Marsz zakończył się programem patriotycznym w wykonaniu przemyskich harcerzy. Wystąpili także znani raperzy Tadek Firma Solo z Krakowa i Bobek BZR z Przemyśla. Inicjatorem Marszu Orląt Przemyskich i lwowskich jest Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K."

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu