Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Aktualności

Sobota, 14 grudnia 2013 roku

W sobotę 14 grudnia 2013 r., w przemyskiej parafii pod wezwaniem św. Benedykta, Cyryla i Metodego, odbyła się konferencja naukowo-duszpasterska „Przez wiarę do świadectwa". Okazją do zorganizowania konferencji była przypadająca w tym dniu II rocznicę śmierci ks. Infułata Stanisława Zygarowicza, wieloletniego wykładowcy teologii moralnej, ojca duchownego i rektora WSD w Przemyślu, kierownika, spowiednika i opiekuna duchowego wielu zgromadzeń zakonnych, wikariusza generalnego i biskupiego ds. zakonnych archidiecezji przemyskiej. Tematyka spotkania nawiązywała także do nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Otwarcia konferencji dokonał ks. prał. dr Aleksander Burdzy, proboszcz miejscowej parafii. Specjalne przesłanie do zgromadzonych wystosował Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik. Swoje referaty wygłosili zaproszeni prelegenci: ks. mgr  Wacław Zygarowicz Życiorys ks. inf. Stanisława Zygarowicza; ks. mgr Piotr Niemczyk Chrześcijańskie świadectwo wiary wczoraj, dziś i jutro; ks. prał. dr Józef Bar Męczeństwo w prawie kanonicznym.

Uczestnikami konferencji byli zaproszeni goście i miejscowi parafianie, a wśród nich: ks. bp Stanisław Jamrozek, ks. prał. Waldemar Janiga, ks. prał. Janusz Jakubiec, ks. prał Stanisław Zarych,  księża dziekani Dekanatu Przemyśl II: ks. prał. Marian Koźma i ks. Jan Mazurek, przedstawiciel wikariuszy Dekanatu Przemyśl II: ks. Krzysztof Szybiak oraz delegatki sióstr ze zgromadzeń zakonnych: Sióstr Rodziny Maryi, Serafitek, Felicjanek, Opatrznościanek, Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, Służebniczek Starowiejskich i Michalitek. Na zakończenie konferencji została odprawiona pod przewodnictwem ks. bp. Adama Szala Msza święta za śp. ks. inf. Stanisława Zygarowicza. Okolicznościową homilię wygłosił ks. prof. Stanisław Haręzga. Wygłoszone referaty będą dostępne na stronie internetowej Radia Fara. [Ks. Patryk Szymański]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu