Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Aktualności

Niedziela, 1 grudnia 2013 roku

W parafiach całej Polski ruszył trzyletni program duchowych przygotowań młodych do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie (lipiec 2016). Materiały formacyjne pt. „Cz@t ze Słowem" rozpisane są na każdy miesiąc i zawierają: konspekty spotkań tematycznych w małych grupach, konspekty ewangelicznej rewizji życia, medytacje biblijne, celebracje oraz wideo komentarze do niedzielnych czytań. Materiały zostały przygotowane przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży Powstał również ogólnopolski projekt ewangelizacyjny polegający na tym, że w ramach trzeciego Kroku przygotowań - „Dni w Diecezjach" - poszczególne diecezje polskie przybiorą konkretne nazwy biblijne, związane z określonym miejscem lub wydarzeniem historio-zbawczym. Taka koncepcja wynika ze spójności programowej i ma zainspirować młodych ludzi z różnych krajów, do zgłaszania się do polskich diecezji, nie tylko według klucza geograficznego, ale przede wszystkim według klucza programowego (inscenizacje biblijne) - przyjazd do Polski będzie dla nich swego rodzaju pielgrzymką do „ziemi świętej". Archidiecezja przemyska przybrała nazwę Ain Karim, zaś pozostałe diecezje z metropolii przemyskiej przyjęły nazwy „Tabor (rzeszowska) i „Exodus" (zamojsko-lubaczowska). Dokładna mapa „polskiej ziemi świętej" i materiały formacyjne są dostępne na stronach: www.mlodziez.przemyska.pl i kdm.org.pl;

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu