Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl
METROPOLITA PRZEMYSKI
Arcybiskup Jzef Michalik
L.dz. 240/022/2007

Na 350-lecie mierci w. Andrzeja Boboli


LIST PASTERSKI NA WIELKI POST 2007

Drodzy Bracia i Siostry
Drodzy Czciciele w. Andrzeja Boboli

S wydarzenia, ktre zaistniay w historii raz jeden, ale ich warto tworzy w kolejnych latach now histori, promuje refleksj, wzory zachowa i czyny. Chciabym dzi nawiza do pewnego wydarzenia, ktre miao miejsce dokadnie 350 lat temu.

16 maja 1657 roku zgin w Peredylu, koo Janowa na Polesiu, na terenach dawnej Rzeczpospolitej, niezwyky, gorliwy misjonarz ksidz Andrzej Bobola, ktry by 49 ofiar krwawych przeladowa pord jezuitw w tamtym okresie.

Andrzej urodzi si w 1591 roku na Bobolwce w Strachocinie na terenie diecezji Przemyskiej i tutaj zosta ochrzczony. Wychowany w katolickiej rodzinie od najmodszych lat nie tylko poznawa nasz wiar ale wrasta w ni, coraz bardziej wiza si i utosamia z yjcym w Kociele Chrystusem. Sowa i czyny Zbawiciela: „Jeli kto chce i za Mn, niech si zaprze samego siebie” (k 9,23), „Idcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19), „Kto nie bierze swego krzya, a idzie za Mn, nie jest Mnie godzien.” (Mt 10,38), staway si powoli sposobem jego mylenia i ycia.

Po ukoczeniu szkoy odby nowicjat w Wilnie i tam zosta przyjty do Zakonu Jezuitw, oraz wywicony na kapana. Szybko zasyn jako dobry organizator i wybitny kaznodzieja. Ludzie nie tylko suchali go chtnie, ale nawracali si i zmieniali ycie. Swoim sowem i ask porywa katolikw, prawosawnych i protestantw. Nazywano go „duszochwatem”. Jego autorytet i sawa rosa nieustannie, ale niestety, wyzwalaa nienawi wrogw. W okrutnych, wyszukanych mkach zgin 350 lat temu, ale nie „zszed ze sceny”, nie przesta kocha Pana Boga i swej Ojczyzny, nie przesta troszczy si o ludzi. Zacz to tylko czyni inaczej.

Po raz pierwszy sam da o sobie zna w 45 lat po mczeskiej mierci, w czasie oblenia miasta, kiedy to ukaza si we nie ks. Godebskiemu rektorowi Kolegium w Pisku mwic, e ks. rektor szuka pomocy nie tam gdzie powinien i e to on pomoe strapionym zakonnikom jeli odnajd jego ciao i pochowaj je oddzielnie. Dokonano tego, otoczono modlitw ciao Mczennika i wtedy okazao si, e wok Andrzeja Boboli zaczynaj dzia si rzeczy niezwyke. Ludzie doznawali cudw i ask. Do jego trumny szli krlowie (np. krl August zosta uzdrowiony), oraz ludzie proci, szli prosi i dzikowa, gdy wszystkim z woli Boej przychodzi z pomoc.

To do niego i z nim modlono si i odprawiano procesje w roku 1920, kiedy na osabion Polsk, tu po odzyskaniu wolnoci napady wojska sowieckie. Zwyciski „Cud nad Wis” nastpi podczas intensywnych modlitw do Matki Boej i po zakoczeniu nowenny do w. Andrzeja Boboli. Z oblonymi w Warszawie modli si wczesny nuncjusz apostolski Achille Ratti, ktry pniej jako papie Pius XI kanonizowa w. Andrzeja Bobol w 1938 roku w Rzymie.

poprzednie -   1  2  3  4   - nastpne

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu