Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl
METROPOLITA PRZEMYSKI
Arcybiskup Jzef Michalik
L. dz. 3044/2006

Przemyl, 16 listopada 2006 r.

Przypatrujmy si wsplnie powoaniu naszemu


LIST PASTERSKI NA ADWENT 2006

Drodzy Bracia Kapani, Drodzy Bracia i Siostry

W nowym roku duszpasterskim, ktry rozpoczynamy Adwentem, bdziemy starali si „przypatrywa naszemu powoaniu”. Kady bowiem czowiek jest przez Boga do czego powoany i kady powinien wypeni powierzone mu zadanie.

Powoanie do zbawienia jest nieodcznie zwizane z powoaniem do witoci


Powoanie jest zawsze wezwaniem pochodzcym od Pana Boga. „On to nas wybawi i wezwa witym powoaniem...” (2 Tm 1,9). Kady czowiek, a szczeglnie kady chrzecijanin otrzymuje to Boe wezwanie, aby godnie odtworzy w sobie „obraz Boy” (Rdz 1,27). Dziki Chrystusowi, poprzez chrzest, otrzymalimy szans stania si nowym czowiekiem, ktry „w sprawiedliwoci i prawdziwej witoci” (Kol 4,24) realizuje w sobie Boe podobiestwo.

wita Liturgia przypomina nam, e Bg cigle liczy na czowieka, ufa mu i dlatego powouje nas do wsppracy, powierzajc rne zadania „abymy si stawali coraz doskonalszymi” (1 Tes 3), przygotowujc si do ostatecznego rozliczenia, kiedy „staniemy przed Bogiem i Synem Czowieczym” (k 21,36) – jak to syszelimy przed chwil.

Warto pamita, e przez wiar i chrzest wszyscy zostalimy powoani do przynalenoci do ludu Boego – tworzymy Koci. Mamy szczegln relacj z Jezusem naszym Zbawicielem, ale otrzymujemy te szczeglne zadania do spenienia.

W jaki sposb stajemy si podobni do apostow, ktrzy suchali Jezusa i w pewnym momencie uwierzyli, i poszli za Nim. Wyrazi to trafnie woski kapan Luigi Giussani: „Relacja z Jezusem niby na zewntrz niczego nie zmieniaa, ale dokonywaa takiej przemiany, e czowiek powoany nie pozostawa taki sam jak dotychczas. Mg wprawdzie bdzi jak dotd, a nawet bardziej ni dotd, ale by ju inny ni do tej pory”.
Jezus kieruje wezwanie, abymy szli za Nim naprawd, w peni uwiadamiajc sobie nasze miejsce przy Nim. On chce, abymy przyjmowali Jego sposb mylenia i wyraania si, Jego sposb reagowania na wydarzenia i na stojcych obok nas ludzi. Pan Jezus woa, ale czy ludzie sysz i ceni to wezwanie?

Jestem gboko przekonany, e kady z nas moe i powinien usysze to Jezusowe „powoywanie”. On dzi zaprasza, aby sta si w peniejszy sposb chrzecijaninem, aby mocniej uwierzy i y wedug wiary, ktra porzdkuje ycie i prowadzi do zbawienia.
Powoanie ludzi wieckich w Kociele to wezwanie, aby brali odpowiedzialno za goszenie ewangelii i yli ni na co dzie: w domu, w warsztacie pracy, w uchwalaniu uczciwych praw – czyli w polityce – i potem w solidnym, odpowiedzialnym ich realizowaniu.
Zauwamy, ile dzisiaj zamieszania powoduje dyskusja wok pytania o konstytucyjne prawo do ycia od chwili poczcia a do naturalnej mierci. A przecie na stray prawa do uczciwoci, do prawdy i do ycia – stoi sam Bg, wpisujc je w nasze sumienie krtkim: „nie zabijaj!”, „nie cudzo”, „nie kradnij”.
Z tym poleceniem utosamia si kady czowiek o zdrowym sumieniu. Czowiek wierzcy w Chrystusa idzie znacznie dalej – ma „odda ycie swoje za przyjaci swoich” (por. J 15,13).

poprzednie -   1  2  3  4   - nastpne

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu