Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl
METROPOLITA PRZEMYSKI Arcybiskup Jzef Michalik L. dz. 2119/2005

Przemyl, 18 padziernika 2005 r.

Przywracajmy nadziej ubogim

LIST PASTERSKI NA ADWENT 2005

Drodzy Bracia Kapani, Drodzy Bracia i Siostry

Pierwsza niedziela adwentu zawiera wielk zacht do czuwania, do gotowoci zwrcenia uwagi na co bardzo wanego, co ma si wydarzy a czego nie powinnimy przeoczy; Czuwajcie wic, bo nie wiecie kiedy czas ten nadejdzie... mwi wszystkim: Czuwajcie – zachca w. Marek (13, 33 n.)

1. CHRZECIJANIN YJE NADZIEJ SPOTKANIA

Z czuwaniem czy si nadzieja spotkania, ktra zawie nie moe (Rz.5,5). Wiemy na kogo czekamy w tym okresie adwentowym; przyjdzie Zbawiciel na ziemi, przyjdzie do kadego z nas w najblisze wita, ale te przyjdzie w dniu sdu ostatecznego tak prawdziwie i prosto jak przyszed w Betlejem.
O tym powtrnym przyjciu Jezusa mwimy w teologii chrzecijaskiej, e chodzi o przyjcie eschatologiczne. Nie trzeba si ba tego spotkania, warto na nie oczekiwa, mie nadziej na uzyskanie czego bardzo wanego w tym dniu, a bdzie to dzie powszechnego zmartwychwstania, przywrcenia do ycia w wiecznoci take naszego ciaa. Bdzie to dzie wyrwnania cierpie i krzywd, czas wielkiego miosierdzia dla wierzcych i szczerze szukajcych Boga.
Od dziecka modlimy si z nadziej przyjd krlestwo Twoje ale oczekiwanie nadziei chrzecijaskiej nie jest bezczynnym wyczekiwaniem, jest raczej nieustannym wysikiem, aby przez wiar przynosi prawdziwe owoce nadziei. Katechizm Kocioa podkreli zwizek naszego ycia codziennego z naszym wewntrznym nastawieniem, z naszym staym otwarciem si na Boga. Z trwa ufnoci pragniemy i oczekujemy od Boga ycia wiecznego, pokadajc nasz ufno w obietnicach Chrystusa i na pomocy aski Ducha witego (Kompendium Katechizmu Kocioa Katolickiego, n. 387). Chrzecijanin czeka na to spotkanie z Chrystusem, ktre dokonuje si take w liturgii, szczeglnie w Sowie Boym i Eucharystii, a take w drugim czowieku.

Drodzy Bracia i Siostry, umocnieni ask Roku Eucharystii, chcemy najbliszy duszpasterski rok skoncentrowa na nadziei. W Katechizmie Kocioa uczylimy si wszyscy, e s trzy cnoty Boskie; wiara, nadzieja i mio. A wic ranga nadziei jest w nauce chrzecijaskiej bardzo wysoka. Dowiadujemy si, e bez interwencji Boej, bez dodatkowej pomocy nie zrodzi si w sercu czowieka twrcza nadzieja, taka, ktra dotyka Nieskoczonoci, siga po wieczn szczliwo, oczekuje zmartwychwstania. Aktywna, twrcza nadzieja potrzebna jest nieustannie nam take w yciu codziennym. W kadej Mszy witej po podniesieniu modlimy si: Gosimy mier Twoj Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjcia w chwale. Wierzymy w Jezusowe i nasze zmartwychwstanie. Warto y na ziemi aby pozna Boga, warto tak y na ziemi, aby z Nim nawiza kontakt, zaprzyjani si i po zmartwychwstaniu na zawsze trwa w tej przyjani. Ju ludzka, codzienna nadzieja pomaga przetrwa trudnoci, stajc si wiatem, ktre wyprowadza czowieka z tunelw trudnoci i powika, zachca do wysiku i wreszcie (wyprowadza), otwiera nowe perspektywy, a przy tym hartuje czowieka i przygotowuje do nowych zwycistw. Chory ma nadziej na wyzdrowienie i stosuje si do zalece lekarza, bezrobotny szuka nowego zajcia, uczy si innego zawodu, podejmuje prac, ktra wprawdzie go nie satysfakcjonuje, ale pozwala y, przetrwa, toncy rozbitek morski usiuje dopyn do brzegu i mimo, e jest on jeszcze odlegy, to po dugim wysiku natrafia na belk z rozbitego okrtu, ktra go uratuje, utrzyma na powierzchni, a nadpynie pomoc. Nadzieja – mimo, e bardzo niepozorna – jest mocnym fundamentem ycia codziennego. Jest tym waniejsza, e czsto wprost niezauwaalna.
Podobnie jest z nadziej chrzecijask, ktra wyrasta z wiary a jednoczenie wiar czyni radosn, dynamiczn. Warto y i warto nie lka si umrze, skoro oczekujemy Chrystusowego przyjcia w chwale. Warto pokonywa trudnoci, zwycia pokusy, skoro przyjdzie czas nagrody, przecie przed Bogiem kady akt dobrej woli, pragnienie, modlitwa i czyn ma warto.

poprzednie -   1  2  3  4   - nastpne

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu