Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl
METROPOLITA PRZEMYSKI
Arcybiskup Jzef Michalik
L. dz. 586/151/2007

Przemyl, 12 marca 2007 r.

Odezwa z okazji Spotkania Modych w Brzozowie


w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2007 roku

Bracia i Siostry, Drodzy Modzi Diecezjanie,

Tych kilka sw pragn skierowa szczeglnie do Modych. Przypomnijmy sobie najpierw wydarzenie znane z Ewangelii. Do Chrystusa przyszed Wasz rwienik – bogaty modzieniec – z istotnym pytaniem: co czyni, aby si zbawi? Widocznie nosi w sobie tsknot nieprzecitnego ycia, skoro, przestrzegajc przykaza, zapyta Mistrza, co ponadto jeszcze uczyni, aby si zbawi. W odpowiedzi usysza: „Sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim, a bdziesz mia skarb w niebie”. Wymagania, jakie postawi Chrystus, przeraziy tego modzieca. Dlatego odszed smutny, poniewa by bardzo bogaty. Mimo jego odejcia Chrystus popatrzy na niego z mioci (por. Mt 19, 1622, Mk 10, 1722)

Modzi Przyjaciele,

Przez cae wieki i pokolenia, w rny sposb i na rnych kontynentach wiata urzeczywistnia si dialog modego czowieka z Chrystusem. Wielu, jak w bogaty modzieniec z Ewangelii, odchodzi smutnych, ale te bardzo wielu wspaniaomylnie podejmuje dialog z Jezusem. Sam jestem tego wiadkiem, gdy uczestnicz w wiatowych Dniach Modziey, jak w roku 2005 w Kolonii, lub gdy odwiedzam poszczeglne wsplnoty parafialne, czy podczas Spotka Modych Archidiecezji Przemyskiej.

Przeycia, jakie wynosz z tych spotka, podpowiadaj mi, abym z jeszcze wiksz trosk pochyli si nad problemami modych w naszej archidiecezji. Dlatego chc Wam powtrzy, za Sug Boym Janem Pawem II, historyczne ju, a wci aktualne sowa: „Wy, modzi, jestecie nadziej Kocioa, jestecie nadziej Ojczyzny, jestecie moj nadziej”. Pragn Wam towarzyszy na drodze wzrastania do osobowej wiary w Chrystusa i zawierzenia Chrystusowi, pomc w odkrywaniu pikna Kocioa i niepowtarzalnoci w nim Waszej roli. Dlatego zapraszam Was i Wa¬szych Duszpasterzy do Brzozowa, gdzie w dniach 30 marca – 1 kwietnia br. przeywa bdziemy Dni jednoci z Ojcem witym Benedyktem XVI i modymi caego wiata.

poprzednie -   1  2   - nastpne

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu