Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl
WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ

Przemyśl, 20 października 2007 r.

XVIII edycja Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2007/2008
„Człowiek drogą Kościoła”


Uwaga Katecheci szkół ponadgimnazjalnych Archidiecezji Przemyskiej!

Wydział Nauki Katolickiej, informuje, że w roku szkolnym 2007/2008 Archidiecezja Gnieź­nień­ska jest organizatorem XVIII edycji Olimpiady Teologii Katolickiej. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem: „Człowiek drogą Kościoła”. Uzasadnieniem tematu są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: Człowiek (...) jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła... Dla­tego usprawiedliwiona jest troska Kościoła o to, aby życie ludzkie stawało się coraz bardziej ludzkie, aby wszystko, co na to życie się składa odpowiadało prawdziwej godności człowieka... Sytuacja w świecie współczesnym daleka jest, bowiem od wymagań porządku moralnego, spra­wiedliwości i miłości społecznej – człowiek coraz bardziej bytuje w lęku. (Redemptor hom., 15).


ZAKRES MATERIAŁU: zagadnienia poruszane w:

 • Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 73-98
 • KKK, s. 513-522.

CEL:
         Edukacyjny:

 • Poznanie „pełnej” prawdy o człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, odkupionym przez Chrystusa i wezwanym do realizacji pełni swojej ludzkiej godności i człowieczeństwa.
 • Umiejętność rozpoznania i moralnej oceny współczesnych zagrożeń ludzkiej godności i osobowego rozwoju człowieka.
         Formacyjny:
 • Wobec pojawiających się i istniejących współczesnych zagrożeń, nazywanych przez Jan Pawła II „kulturą śmierci”, wychowanie młodych ludzi do pełnego rozwoju dojrzałego czło­wie­czeństwa i do obrony podstawowych wartości związanych z realizacją osobowej godności.

TERMINARZ:

 • 7 stycznia 2008 – etap szkolny
 • 7 marca 2008 – etap diecezjalny
 • 18-20 kwietnia 2008 – etap ogólnopolski


LITERATURA (Etap szkolny):

 1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Opole, 2005.
 2. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003
 3. Jan Paweł II, Redemptor hominis, Kraków 1980
 4. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 513-526
 5. Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1999.
 6. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007.
 7. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 71-98
 8. R. L. Lucas, Bioetyka dla każdego, Edycja Św. Pawła 2005.


Prosimy zachęcić młodzież do wzięcia udziału w Olimpiadzie i zgłosić do WNK szkołę, do której należy przesłać pytania na I etap.

(-) Ks. Tadeusz Kocór – Dyrektor WNK

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu