Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl
METROPOLITA PRZEMYSKI

Przemyśl, 22 września 2007 r.

KOMUNIKAT NA 63. TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

(7-13 października 2007)

Drodzy Diecezjanie,
Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia – to hasło tegorocznego, 63-go TYGODNIA MIŁOSIERDZIA, który przeżywać będziemy od 7-13 października 2007. Do takiego wyboru hasła zainspirował Komisję Charytatywną temat bieżącego roku duszpasterskiego: Przypatrzmy się powołaniu naszemu.

Tydzień Miłosierdzia ma na celu ożywienie naszej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Przypomnienie, że wszyscy jesteśmy powołani do posługi miłosierdzia chrześcijańskiego pozwoli nam zrobić rachunek sumienia z dotychczasowej realizacji pełnienia miłosierdzia, co może przyczynić się do wewnętrznej przemiany i jeszcze większego zaangażowania w pomoc ludziom potrzebującym. Bierzmy też chętnie udział w specjalnych nabożeństwach Tygodnia Miłosierdzia, a zwłaszcza w codziennej Mszy świętej.

Niech nadchodzący Tydzień uwrażliwi nas na potrzeby biednych, chorych i niepełnosprawnych i stanie się zachętą do czynienia miłosierdzia wszystkim potrzebującym. CARITAS Przemyska, podobnie jak w latach poprzednich, na zakończenie Tygodnia organizuje zbiórkę do puszek na pomoc potrzebującym.

Jednocześnie, w niedzielę 14 października 2007 roku, przypada VII DZIEŃ PAPIESKI, przeżywany pod hasłem: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka. Niech dzień ten będzie okazją do wzmożonej modlitwy o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II oraz w intencjach obecnego papieża Benedykta XVI. Również przy okazji tego dnia zbiera się datki do puszek na fundusz stypendialny FUNDACJI «DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA», z którego korzysta w Polsce już ponad tysiąc młodzieży.

Biorąc pod uwagę znaczenie obydwu programów pomocy potrzebującym, zachęcam wszystkich diecezjan do szczególnej życzliwości, aby przez modlitwę, pomoc w najbliższym otoczeniu oraz przez złożoną ofiarę włączyli się w powyższe dzieła i aby to umożliwić w niedzielę 14 października br., zarządzam niniejszym zbiórkę ofiar do puszek łącznie na obydwa cele. Zebrane pieniądze należy przekazać do kasy kurii lub wpłacić na podane niżej konto. Zgromadzona kwota zostanie podzielona i przekazana dla CARITAS oraz na stypendia w/w Fundacji.

Wszystkich otwierających swoje serce na potrzeby najuboższych, chorych, nie­peł­no­spraw­nych oraz ubogą młodzież polecam Bożej opiece i błogosławię.

(-) ks. abp Józef Michalik
METROPOLITA PRZEMYSKI


KONTO:

KURIA METROPOLITALNA, Plac Katedralny 4a, 37-700 PRZEMYŚL
PKO BP S.A. II o/PRZEMYŚL nr 48 1020 4274 0000 1202 1777
z dopiskiem: „Tydzień Miłosierdzia i fundusz”

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu