Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl
METROPOLITA PRZEMYSKI

Przemyśl, 1 lutego 2007 r.

KOMUNIKAT DUSZPASTERSKI


z okazji 40. TYGODNIA MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU,
pod hasłem: „Maryjo pomóż nam żyć w trzeźwości”.
18-22 luty 2007 r.

W bieżącym roku duszpasterskim pochylamy się szczególnie nad naszym powołaniem chrześcijańskim. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, a więc do przyjaźni z Bogiem. Przeszkodą na tej drodze są różne nasze zniewolenia. Wielki Post, to szczególny czas na refleksję i podjęcie konkretnych postanowień. Już kiedyś niejednokrotnie zapewnialiśmy Matkę Bożą: Królowo Polski, przyrzekamy wypowiedzieć walkę naszym wadom narodowym. Przyrzekamy, wypowiedzieć walkę pijaństwu i rozwiązłości.

Warto dzisiaj zrobić rachunek sumienia z wypełnienia tych postanowień. Złożone przyrzeczenie zobowiązuje! Na nowo podejmijmy wysiłek walki o trzeźwość Narodu.

W archidiecezji naszej obowiązuje synodalna INSTRUKCJA O PRACY TRZEŹWOŚCIOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII (SAP, aneks 32), która określa sposób duszpasterskiej w tej dziedzinie. Należy wprowadzać ją w czyn! Ponadto – działa i rozwija się na naszej przemyskiej ziemi KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA, która powstała z inicjatywy Ojca Świętego Sługi Bożego Jana Pawła II. Wielką pomocą dla osób mających problem z alkoholem lub dla członków ich rodzin są rekolekcje o tematyce trzeźwościowej pod nazwą OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII WYZWOLENIA [ORDW] prowadzone co miesiąc w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Benedyktynek w Przemyślu. Zachęcam do brania udziału w tych ćwiczeniach duchownych. Do tej pory odbyło się już 174 serie tych rekolekcji. Niech tegoroczny Wielki Post stanie się okazją do głębszego rachunku sumienia z nadużyć w braku trzeźwości. Oto zadania do podjęcia w nadchodzącym Poście:

  • w każdej parafii należy przeprowadzić Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu w oparciu o otrzymane materiały;
  • należy podjąć tematykę trzeźwościową w katechezach dla wszystkich szkół;
  • należy udostępnić teksty przyrzeczeń abstynenckich i zachęcić do podpisywania zobowiązania;
  • osobom mającym problem z alkoholem i ich rodzinom zaproponować udział w rekolekcjach ORDW.
  • Współpracować z władzami samorządowymi w celu zmniejszenia ilości sklepów z napojami alkoholowymi.

Zjednoczmy nasze wysiłki w pracy nad trzeźwością Narodu i włączmy się czynnie w modlitwę o trzeźwość, nie tylko podczas Wielkiego Postu.
Niech Maryja, Niepokalana Matka, pomoże nam żyć w trzeźwości.

(-) + Józef Michalik
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu