Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Przemyśl, 27 lipca 2007 r.


    L. dz. 1844/021/2007

Czcigodni Księża Proboszczowie,
Drodzy Diecezjanie.

Również w tym roku jesteśmy świadkami ludzkiej biedy powstałej w wyniku nieprzewidywalnych katastrof. W jednej chwili wielu ludzi zostało pozbawionych swojego mienia: dachu nad głową, czy dobytku, a nawet swych najbliższych. Jako Archidiecezja chcemy również przyłączyć się do ogólnopolskiego apelu „CARITAS Polskiej” o pomoc materialną dla najbardziej poszkodowanych.

Oto fragment tego Apelu:
Zwracamy się uprzejmą prośbą o zbiórkę ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych przez trąbę powietrzną w okolicach Częstochowy oraz na terenach innych diecezji, a także aby okazać pomoc rodzinom ofiar i poszkodowanych w katastrofie autokarowej pod Grenoble.
CARITAS Polska oraz CARITAS archidiecezjalne już włączyły się w niesienie pomocy mieszkańcom wsi dotkniętym klęską dostarczając lekarstwa, żywność i odzież. Na pomoc oczekuje 97 rodzin, które straciły dach nad głową, warsztaty pracy oraz dorobek całego swego życia.
Klęski żywiołowe i tragiczny wypadek autokarowy pod Grenoble poruszyły serca i zjednoczyły naszą społeczność wokół cierpiących i potrzebujących pomocy oraz ich rodzin. Ufamy, że pozyskane środki pieniężne pomogą w odbudowie domów, budynków gospodarczych i zakupu narzędzi pracy oraz sprzętu domowego.

Zarządzam więc zbiórkę ofiar do puszek na powyższy cel przy kościołach na terenie naszej archidiecezji w niedzielę 5 sierpnia 2007 r. Zebrane pieniądze należy przekazać do kasy Kurii Metropolitalnej [osobiście lub przelewem bankowym] z dopiskiem „pomoc poszkodowanym”.

Licząc na Waszą wrażliwość serca w odpowiedzi na powyższy Apel, udzielam wszystkim Pasterskiego błogosławieństwa

Wasz Arcybiskup

+ Józef Michalik

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu