Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl
KURIA METROPOLITALNA
L. dz. 2163/101/2007

Przemyśl, 28 sierpień 2007 r.

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE

Odprawy Katechetyczne (29, 30, 31 sierpnia 2007)

I. OGŁOSZENIA WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN:

1. W dalszym ciągu oczekujemy na kandydatów na pierwszy rok STUDIUM ŻYCIA RO­DZIN­NEGO. Zapraszamy do Studium również katechetów, a w szczególności katechetów świeckich. Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu. W roku bieżącym zajęcia rozpoczną się w dniach 15-16 września 2007 r.
Nadal są takie są takie dekanaty, w których nie ma ani jednej osoby przygotowanej do pracy w poradnictwie rodzinnym, a wskazane jest, by w każdej parafii był przynajmniej jeden doradca życia rodzinnego. Liczymy bardzo na Waszą pomoc w docieraniu do konkretnych osób w parafiach.
Zgłoszenia (kopia świadectwa maturalnego, kopia świadectwa ukończenia katechezy, opinia ks. proboszcza, podanie, życiorys, 3 zdjęcia) należy przesłać na adres:
      STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO
      ul. Klasztorna 1.
      37-700 PRZEMYŚL

Informacje dodatkowe można uzyskać:
      tel.: 016 677 90 00, kom. 0 600 780 733
      e-mail: rodzina@przemysl.opoka.org.pl


2. W dniach 22-23 września odbędzie się doroczna ogólnopolska PIELGRZYMKA RODZIN na Jasną Górę. Zachęcamy do organizowania parafialnych i dekanalnych pielgrzymek. Podczas Mszy świętej w niedzielę 23 września będzie na Jasnej Górze odnowienie ślubów małżeńskich. Zachęcamy również, by takiego odnowienia ślubów dokonać na Mszach świętych w każdej parafii. Plakaty dotyczące tej pielgrzymki dla wszystkich parafii są do odebrania podczas dzisiejszego spotkania – prosimy o to dekanalnych duszpasterzy rodzin lub księży dziekanów.


3. W dniach 11-14 października br. w Krakowie – Łagiewnikach odbędzie się II Światowy Kongres Modlitwy w Obronie Życia. W XX i XXI wieku w skali świata zabito ponad miliard nienarodzonych dzieci, w Polsce ponad 20 milionów. Trzeba wielkiej modlitwy o Miłosierdzie Boże, ekspiacji za odrzucenie daru życia, więc niech te dni będą w parafiach dniami jedności w modlitwie z uczestnikami Kongresu.

poprzednie -   1  2  3   - następne

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu