Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl
METROPOLIOTA PRZEMYSKI

Przemyśl, 1 lutego 2007 r.

    L. dz. 215/101/2007

INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA

w sprawie ogłoszonego przez KEP Dnia Pokuty
w Środę Popielcową, 21 lutego 2007 r.

Zgodnie z apelem zawartym w Odezwie Biskupów Polskich w sprawie aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce z 12 stycznia br., zarządzam, aby tegoroczna Środa Popielcowa w naszej Archidiecezji była Dniem Pokuty za grzechy niewierności wobec Chrystusa i Jego Kościoła. W tym dniu należy odprawić modlitwy pokutne, według poniższego schematu.

I FORMA: ? W Godzinie Miłosierdzia urządzić nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, podczas którego należy odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz niżej załączone modlitwy. Adoracja mogłaby potrwać do wieczornej Mszy świętej lub wyznaczonej godziny.

II FORMA: ? Ta forma polega na włączeniu zamieszczonych modlitw w obrzęd posypania głów popiołem. [Mszał s. 62-63] Po pobłogosławieniu popiołu, przed posypaniem głów, należy odmówić poniższe modlitwy, śpiewając po każdym wezwaniu jedną zwrotkę suplikacji Święty Boże…

Panie, Boże Miłosierny, stajemy przed Twoim Obliczem i błagamy, abyś wejrzał łaskawym okiem na nas tutaj zgromadzonych. Dziś rozpoczynamy Wielki Post, w którym po raz kolejny uświadomimy sobie własne słabości i grzechy, aby iść drogą pokuty i nawrócenia. Z żalem stwierdzamy, że niejednokrotnie brakowało nam mądrości i odwagi, aby kroczyć tylko drogą Twoich przykazań.

Chcemy dzisiaj, patrząc na minioną historię naszego Narodu, przeprosić Ciebie i bliźnich za zło, które pojawiło się w naszej Ojczyźnie przez brak odwagi wobec zmasowanej walki z Bogiem i Jego Kościołem. Jak w tamtych czasach, tak i obecnie, bolesne są skutki zniewolenia, dlatego błagamy:

Przebacz wszystkim, którzy doprowadzili do zniewolenia naszej Ojczyzny i ulegli ateistycznej ideologii. Spraw, aby okazali skruchę i pokutując za swoje czyny szczerze się nawrócili.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (śpiew 1×)

Przebacz tym, którzy będąc na służbie bezbożnych systemów pozwolili się owładnąć nienawiścią do Chrystusa i Jego Kościoła. Wybacz im grzechy i daj łaskę nawrócenia.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (śpiew 1×)

Przebacz wszystkim wiernym: duchownym i świeckim, którzy dobrowolnie lub pod jakimkolwiek przymusem podjęli działania szkodzące Kościołowi i Ojczyźnie. Spraw niech przez pokutę i wierne życie przyczynią się do rozwoju Twojego Kościoła.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (śpiew 1×)

Na koniec chcemy powierzyć się Miłosierdziu Twojemu i błagać za całą Wspólnotę Ludu Bożego, aby i dzisiaj nie ulegała szatańskim pokusom niewierności Tobie i Twemu Kościołowi: dla bolesnej męki Twojego Syna, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata.
Matko Miłosierdzia, wstawiaj się za nami u Twojego Syna.
Święty Dyzmo, Dobry Łotrze, patronie nadziei na nawrócenie, módl się za nami.

Należy zachęcić wiernych, aby podejmowali także inne praktyki postne, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Wszystkim błogosławię

(-) + abp Józef Michalik
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu