Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Ks. bp Jan NIEMIEC – biskup pomocniczy, Kamieniec Podolski [Ukraina]

Dnia 21 października 2006 roku, w liturgiczne wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię, biskupa halicko-lwowskiego, Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dra Jana Niemca, kapłana Archidiecezji Przemyskiej, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim [Ukraina], biskupem pomocniczym diecezji Kamieniecko-Podolskiej obrządku łacińskiego, przydzielając mu stolicę biskupią DECORIANA. Za hasło biskupiej posługi Biskup Niemiec obrał sobie zawołanie swego patrona Jana Chrzciciela – „Ecce Agnus Dei”, wskazanie na Chrystusa, który gładzi grzechy świata.

48-letni Ksiądz Biskup pochodzi z Koz­łówka, parafia Dobrzechów [obecnie diecezja rze­szow­ska]. Jest synem Marii Oparowskiej i  śp. Jana. Urodził się 14 marca 1958 r. w Rzeszowie. Ma siostrę bliź­niaczkę Małgorzatę.
Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie, które ukończył złożeniem egzaminu dojrzałości w roku 1977. Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, zwieńczone w roku 1982 tytułem magistra pedagogiki, na podstawie pracy „Niepowodzenia dydaktyczne uczniów klas III szkoły pod­sta­wo­wej i ich uwarunkowania tkwiące w środowisku rodzinnym”. W tymże roku 1982 podjął kolejne studia, tym razem teologiczne, wstępując do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po kilku latach formacji przyjął święcenia diakonatu 20 grudnia 1986 roku, a 24 czerwca w roku 1987 – święcenia kapłańskie.

poprzednie -   1  2   - następne

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu