Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

19 października

Św. Pawła od Krzyża, kapłana

Św. Paweł od Krzyża urodził się w Republice Genueńskiej 3 stycznia 1694 roku. Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w budującej pobożności; w roku 1720 osiadł jako pustelnik pod Orbitello; w siedem lat później otrzymał święcenia kapłańskie. Utwierdzony kilkoma widzeniami w swoim posłannictwie, założył w roku 1737 pierwszy dom kleryków bosych od Krzyża i Męki Pańskiej (pasjoniści). Zgromadzenie rozszerzyło się zwłaszcza w Państwie Kościelnym i Toskanii. Prace nad przygotowaniem reguły nowego zakonu trwał długo, równie długo trzeba było czekać na zgodę Stolicy Apostolskiej. Regułę zatwierdził papież Benedykt XIV.

Przez pięćdziesiąt lat św. Paweł pozostał niestrudzonym misjonarzem Italii. Bóg obdarzył go największymi łaskami nadprzyrodzonymi, ale święty wiódł życie surowe i zawsze uważał się za lichego sługę Bożego i wielkiego grzesznika. Posiadał dar proroctwa i uzdrawiania. Zmarł w roku 1775, mając osiemdziesiąt jeden lat. Został kanonizowany przez papieża Piusa IX w roku 1867. Relikwie znajdują się w kościele św. Jana i Pawła w Rzymie.

Modlitwa: Boże, Ty dałeś świętemu Pawłowi, kapłanowi, niezwykłą miłość krzyża, niech on nam wyprosi Twoją łaskę, abyśmy pobudzeni jego przykładem, dźwigali nasz krzyż odważnie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu