Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

17 października

Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

Św. Ignacy był z pochodzenia Grekiem, uczniem św. Jana Ewangelisty. Św. Chryzostom powiada, że św. Piotr mianował go biskupem Antiochii, który to urząd sprawował przez czterdzieści lat. Podczas prześladowania chrześcijan za Trajana został uwięziony i wysłany do Rzymu, gdzie miał ponieść śmierć na arenie. Ta podróż przez Azję Mniejszą i krótki pobyt więźnia w Rzymie były prawdziwym jego triumfem. Chrześcijanie odwiedzali go, okazując mu najgłębszą cześć. W drodze ze Smyrny i Troady napisał siedem listów do Polikarpa i gmin chrześcijańskich w Efezie, Magnezji, Rzymie, Smyrnie, Tranach i Filadelfii. Listy te, zachowane do dziś i ponad wszelką wątpliwość autentyczne, są ważnym dokumentem wiary i życia pierwotnego Kościoła. W Rzymie rzucony w amfiteatrze Flawiusza (Koloseum) na pożarcie dzikim zwierzętom, złożył życie za wiarę, wykrzykując: "Niech stanę się miłym chlebem dla Pana". Jego szczątki zabrano do Antiochii, gdzie zostały pochowane. Imię jego umieszczono w kanonie Mszy św. Kościół Wschodni obchodzi jego pamiątkę 20 grudnia.

Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, było dla nas źródłem męstwa w wierze. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu