Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

15 października

Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, patronki cierpiących na bóle głowy

Teresa Ahumade urodziła się 28 marca 1515 roku w Avili w Hiszpanii. Matka osierociła ją, gdy miału dwanaście lat, ojciec umieścił ją w klasztorze. Kiedy wróciła do domu, postanowiła wstąpić do zakonu. Habit zakonny otrzymała u karmelitanek w rodzinnej Avili w listopadzie 1534 roku. Nie rozumiejąc woli Bożej, objawiającej się w natchnieniach i oświeceniach wewnętrznych, wobec braku rozumnego kierownika sumienia, przeżywała długie lata ciężkich udręk duchowych. Dopiero, gdy w Avili osiedlili się jezuici, znalazła roztropnego i świątobliwego spowiednika, o. Alvareza, który pomógł jej rozstrzygnąć wątpliwości. Pojęła teraz wolę Bożą, że powołana jest do zreformowania rozluźnionej karności zakonnej.

Pierwszy klasztor surowej reguły założyła w Avili. Mimo rozlicznych przeszkód i trudności zbudowała w ostatnich dwudziestu latach życia, nie rozporządzając żadnymi funduszami, trzydzieści dwa klasztory, w tym piętnaście męskich. Przy pomocy św. Jana od Krzyża rozciągnęła reformę również na klasztory męskie, tak iż godzi się ją nazwać matką i drugą fundatorką zakonów karmelickich.

Jest autorką wielu cenionych dzieł ascetycznych. Mając czterdzieści siedem lat napisała autobiografię, potem "Drogę doskonałości", "Myśli o miłości Bożej", "Zamek duszy", a także wiele listów i poezji. Zajmuje poczesne miejsce w literaturze hiszpańskiej; niektóre jej utwory na język polski po mistrzowsku przełożył Zygmunt Krasiński.

Św. Teresa od Jezusa należy do największych postaci niewieścich w Kościele, była duszą ubogaconą wielkimi darami głębokiego rozumu, gorącego serca i niezwalczonej energii. Papieże Grzegorz XV i Urban VII traktowali jej dzieła na równi z księgami doktorów Kościoła. 27 września 1970 roku papież Paweł VI dołączył ją do grona doktorów Kościoła.

Modlitwa: Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę, od Jezusa, aby wskazała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu