Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

5 października

Św. Flory, dziewicy

Urodzona we Francji około roku 1309, św. Flora była bardzo pobożnym dzieckiem. W roku 1324 wstąpiła do klasztoru św. Jana Jerozolimskiego w Beaulieu. Istnieje wiele niepewnych i mało wiarygodnych podań o dziwnych i niezwykłych zjawiskach z jej życia. Doznawała wielu mistycznych łask, była również obdarzona darem prorokowania. Mimo to pozostała zawsze bardzo pokorna i w nieustannej łączności ze swoim Boskim Mistrzem, udzielając mądrych rad wszystkim, którzy tłumnie do niej przybywali. Zmarła w roku 1347; na jej grobie działo się wiele cudów.

Modlitwa: Boże, który zesłałeś na św. Florę dary niebios, pomóż nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wieczną radością w niebie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu