Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

23 września

Św. Konstancjusza

Jak podaje św. Grzegorz Wielki, Konstancjusz był zakrystianinem w słynnej katedrze św. Stefana w Ankonie we Włoszech. Chociaż był człowiekiem świeckim, nosił strój zakonny. Obowiązki swoje wykonywał doskonale i z wielką gorliwością. Uważano go za cudotwórcę, jego działaniom bowiem towarzyszyły niezwykłe zjawiska. Otoczony był powszechnym podziwem i szacunkiem, wielu zwracało się do niego o pomoc duchową.

Pewnego dnia jakiś gburowaty człowiek wtargnął do kościoła i spostrzegłszy Konstancjusza pogrążonego w pracy, zaczął go znieważać i wyśmiewać, nazywając kłamcą i pyszałkiem. Słysząc to, Konstancjusz podbiegł do swego prześladowcy, objął go i ucałował, dziękując mu za wytknięcie wad. Jak zauważył św. Grzegorz, był to dowód niezwykłej pokory Konstancjusza.

Modlitwa: Boże, za wstawiennictwem świętego Konstancjusza spraw, abyśmy przezwyciężyli naszą dumę. Niechaj zawsze za jego przykładem służymy Ci z pokorą, w której masz upodobanie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu