Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

10 września

Św. Mikołaja z Tolentino, kapłana, patrona marynarzy

Urodzony w St. Angelo we Włoszech, w roku 1245, św. Mikołaj od najwcześniejszego dzieciństwa odznaczał się niewinnością i wieloma innymi cnotami. Jako student wyróżniał się także spośród otoczenia i to spowodowało, że powołano go do kanonii przy kościele Naszego Zbawcy. Możliwość stałej służby Bożej sprawiała mu wielką radość. Wkrótce potem - wysłuchawszy kazania pewnego augustianina na temat próżności świata - poczuł powołanie zakonne. Wstąpił więc do klasztoru augustianów w Tolentino, małym mieście w Państwie Papieskim. Odtąd był nazywany Mikołajem z Tolentino.

Złożywszy śluby zakonne przed ukończeniem osiemnastego roku życia, poświęcił się całkowicie Bogu. Zadziwiająca była jego pokora i łagodność. Na polecenie przełożonych przebywał kolejno w kilku klasztorach swego zakonu. W jednym z nich - w klasztorze Cingole - otrzymał z rąk biskupa Osimo święcenia kapłańskie.

Ostatnie trzydzieści lat życia spędził w Tolentino. Jego gorliwość w pracy duszpasterskiej przyniosła znakomite owoce. Bóg pobłogosławił go wieloma łaskami, obdarzył zdolnościami kontemplacji, choć nie oszczędził cierpień i chorób. Św. Mikołaj zmarł 10 września 1305 roku.

Modlitwa: Wszechmocny, wieczny Boże, który radość dzisiejszego dnia poświęciłeś św. Mikołajowi, spraw miłosiernie, abyśmy nieustannie pracowali nad utwierdzeniem i pogłębieniem tej wiary, którą on przez całe życie głosił. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu