Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

6 września

Bł. Bertranda z Garrigi, kapłana

Urodzony we Francji w drugiej połowie XII wieku, bł. Bertrand wychował się u sióstr cystersek. Tutaj dowiedział się o niebezpieczeństwie, jakie dla Kościoła stanowiła herezja albigensów, bardzo w owym czasie żywotna. Postanowił więc zostać kapłanem, po czym wraz z grupą cystersów udał się na południe Francji, by naprawiać zło wyrządzone przez działania heretyków.

W roku 1208 jednakże legat cystersów został zamordowany, upadła także krucjata Szymona de Montfort, bł. Bertrandowi zabrakło współpracowników do dalszej, pokojowymi środkami prowadzonej, walki z herezją. Na szczęście wkrótce zetknął się ze św. Dominikiem, który poświęcał się temu samemu celowi: przeciwstawianiu się herezji poprzez modlitwę, posty i głoszenie Prawdy Bożej.

W roku 1215 bł. Bertrand znalazł się w gronie sześciu kapłanów, którzy pod przewodnictwem duchowym św. Dominika utworzyli zakon kaznodziejów (dominikanów). Bł. Bertrand został przełożonym jednej z ośmiu prowincji tego zakonu, obejmującej Prowansję. Przez ostatnie dziewięć lat aktywnego życia głosił nieprzerwanie wiarę w południowej Francji. W Marsylii założył ogromny klasztor. We wszystkim starał się naśladować swego umiłowanego mistrza, św. Dominika; podobnie jak on spędzał wiele czasu na modlitewnym czuwaniu, zachowywał posty i poddawał się praktykom pokutnym. Po śmierci bł. Bertranda mówiono o nim, że był wiernym odbiciem swego nauczyciela i duchowego ojca.

Modlitwa: Wszechmocny, wieczny Boże, który radość dzisiejszego dnia poświęciłeś bł. Bertrandowi, spraw miłosiernie, abyśmy nieustannie pracowali nad utwierdzeniem i pogłębieniem tej wiary, którą on przez całe życie głosił. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu