Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

4 września

Św. Rozalii, dziewicy

Św. Rozalia, córka Sinibalda, potomkini Karola Wielkiego, urodziła się na Sycylii. Jako młoda dziewczyna postanowiła porzucić uciechy i próżności tego świata i całkowicie poświęcić się Bogu. Opuściła dom i zamieszkała samotnie w grocie. Na ścianach jej wyryła napis: "Ja, Rozalia, córka Sinibalda, postanowiłam żyć w tej grocie dla miłości mego Pana, Jezusa Chrystusa".

Poddawała się licznym umartwieniom, żyjąc w ścisłej łączności z Bogiem. Po pewnym czasie zmieniła miejsce pobytu, przenosząc się w okolice góry Pellegrino pod Palermo. W ten sposób dom rodzinny widział w pełni jej triumf duchowy. Niezwykłe życie św. Rozalia zakończyła w roku 1166. Podobno po śmierci ukazała się i opowiedziała ludziom o tym, jak przez kilkanaście lat przebywała w grocie, kryjąc się przed światem w maleńkim zagłębieniu skalnym. Ciało św. Rozalii znaleziono dopiero w roku 1624, za pontyfikatu papieża Urbana VIII.

Modlitwa: Panie Boże, który zesłałeś na św. Rozalię dziewicę dary niebios, pomóż nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wieczną radością w niebie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu