Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

2 września

Św. Ingrydy Szwedzkiej, dziewicy

Urodziła się w Kanninge, w Szwecji, w XIII wieku. Jej wychowaniem duchowym zajmował się Piotr z Dacji, dominikanin. W roku 1281 założyła w Kanninge klasztor św. Marcina, pierwszy w Szwecji klasztor dominikanek. Zmarła w roku 1282.

Cuda następujące po śmierci św. Ingrydy przypisywano jej wstawiennictwu. Wywołały one powszechny kult świętej. W roku 1405 rozpoczął się proces kanonizacyjny. Biskupi szwedzcy przedstawili sprawę na soborze w Konstancji. W latach 1416-1417 przeprowadzono w Szwecji badania, ale ich wyniki nie były przekonywające. W roku 1497 sprawa została wznowiona. W roku 1507 przy relikwiach św. Ingrydy uroczyście odprawiano Msze św. i różne nabożeństwa. Wydaje się jednak, że formalna kanonizacja nigdy nie miała miejsca. Podczas Reformacji kult św. Ingrydy wygasł, jej relikwie przepadły. Zniszczony też został klasztor, którego była założycielką.

Modlitwa: Panie Boże, który zesłałeś na świętą Ingrydę, dziewicę, dary niebios, pomóż nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wieczną radością w niebie. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu