Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

24 sierpnia

Św. Bartłomieja, apostoła, patrona tynkarzy

Wielu uczonych w Piśmie św. nie bez racji twierdzi, że św. Bartłomieja można utożsamić z Natanaelem, którego do Chrystusa przyprowadził św. Filip. Imię Bartłomiej oznacza "syn Talmaja" (bar Thalmai). Pan Jezus powołał go na jednego z 12 apostołów.

Według Euzebiusza i innych pisarzy starożytnych św. Bartłomiej głosił Ewangelię w najbardziej barbarzyńskich krajach Wschodu, trafiając aż do Indii. Euzebiusz opowiada, że kiedy św. Panten w III wieku pojechał do Indii, znalazł w tym kraju dowody wiedzy o Chrystusie. Pokazano mu egzemplarz Ewangelii w języku hebrajskim, który zostawił tam św. Bartłomiej.

Św. Jan Chryzostom pisze, że św. Bartłomiej przyniósł wiarę ludom Likaonii. Według św. Grzegorza z Tones, ostatnim polem jego działalności była Mezopotamia, gdzie głosząc wiarę w miejscu, w którym składano ofiary bożkom, poniósł śmierć męczeńską. Niektórzy twierdzą, że został odarty ze skóry; inni, że został ukrzyżowany. Relikwie świętego przechowywane są w Rzymie, w kościele Św. Bartłomieja, zbudowanym na wyspie na Tybrze.

Modlitwa: Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu