Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

22 sierpnia

Najświętszej Maryi Panny, Królowej

11 października 1954 roku Jego Świątobliwość papież Pius XII encykliką "Ad Caeli Reginam" ogłosił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej i postanowił, by obchodzono je co roku na całym świecie. Oświadczył, że istniejąca od najwcześniejszych wieków wiara Kościoła w królowanie Maryi opiera się na Piśmie świętym i tradycji.

Maryja jest Królową wszystkich, ponieważ wydała na świat Syna, który od swego poczęcia był, dzięki połączeniu natury ludzkiej z Boską, nawet jako człowiek, Królem i Panem wszystkiego. Ponadto Chrystus jest naszym Panem i Królem na mocy specjalnego tytułu, ponieważ nas odkupił, tak więc Błogosławiona Dziewica jego Matka jest również naszą Panią i Królową.

Modlitwa: Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową, spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w królestwie niebieskim. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu