Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

19 sierpnia

Św. Jana Eudesa, kapłana

Św. Jan urodził się we Francji 14 listopada 1601 roku. Był niesłychanie przykładny jako dziecko. Wyróżnił się też wśród wszystkich studentów, którzy kiedykolwiek uczęszczali do kolegium jezuickiego w Caen.

Zostawszy kapłanem, poświęcił się gorliwie pracy duszpasterskiej. Głosząc słowo Boże rodakom, przyczyniał się do doskonalenia ich wiary. Podróżował po całej Francji, by wszędzie nieść wielkie prawdy Chrystusowe. Swoim nauczaniem spowodował liczne nawrócenia. Uznano go za jednego z największych misjonarzy epoki.

Założył zgromadzenie Jezusa i Maryi (eudystów) i kongregację sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Ucieczki. Zgromadzenie eudystów zajmowało się głównie prowadzeniem seminariów i nauczaniem misyjnym. Papież Leon XIII uznał św. Jana Eudesa za twórcę nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Św. Jan Eudes zmarł 10 sierpnia 1680 roku.

Modlitwa: Boże, Ty wybrałeś świętego Jana Eudesa, kapłana, do głoszenia niezgłębionych bogactw Chrystusa, spraw, abyśmy idąc za jego przykładem i naukami, coraz lepiej Ciebie poznawali i żyli w świetle Twojej Ewangelii. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu