Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Kartka z kalendarza...

7 sierpnia

Św. Kajetana, kapłana

Św. Kajetan przyszedł na świat w roku 1480. Wzrastał pod opieką matki, wychowującej go w cnocie i pobożności. Przywdziawszy szaty duchowne, udał się do Rzymu, pragnąc prowadzić tam ciche i skromne życie kapłana. Zwrócił nań jednak uwagę papież Juliusz II, powierzając mu urząd protonotariusza apostolskiego. Św. Kajetan pełnił tę funkcję aż do śmierci papieża, po czym powrócił do Vicenzy, swego rodzinnego miasta.

Tutaj, podobnie jak w Rzymie, jako członek pobożnych bractw poświęcił się pracy dla chwały Bożej i dobra bliźnich. Później przez jakiś czas przebywał w Wenecji, gdzie poświęcił się pracy wśród chorych. Po powrocie do Rzymu powziął zamiar założenia zgromadzenia, którego członkowie mieli dążyć do świętości na wzór pierwszych apostołów. W realizacji tego zamiaru wspomagali św. Kajetana Jan Piotr Caraffa, późniejszy papież Paweł IV, oraz Paweł Conciglieri i Bonifacy de Colle. W ten sposób powstało zgromadzenie kleryków regularnych, noszące obecnie nazwę teatynów albo kajetanów. Papież Klemens VII zatwierdził je w roku 1524. Teatyni położyli wielkie zasługi jako reformatorzy życia religijnego w ostatnich latach poprzedzających sobór trydencki. Gdy do zakonu przyłączył się bł. Jan Marinioni, św. Kajetan założył wspólnie z nim lombardy, celem uchronienia ludzi niezamożnych od wyzysku lichwiarzy. Instytucje te pochwalił i zatwierdził V sobór laterański.

W roku 1530 św. Kajeten objął po Caraffie stanowisko generała zakonu, pełniąc ten urząd przez trzy lata. Wśród licznych zajęć znajdował czas, by wiele godzin w ciągu dnia spędzać na modlitwie. Przezywał też często stany ekstazy. Wyczerpany pracą zmarł w Neapolu 7 sierpnia 1547 roku.

Modlitwa: Boże, Ty udzieliłeś świętemu Kajetanowi, kapłanowi, łaski naśladowania życia Apostołów, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem zawsze pokładali ufność w Tobie i nieustannie szukali Twojego królestwa. Amen.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu